Op het TT Circuit zijn beperkt douches beschikbaar. Douche voorzieningen zijn bij de volgende toiletvoorzieningen (WC) beschikbaar:


  • Achter het tankstation. Bij binnenkomst door de tunnel, voorbij het tankstation rechtsaf en bijna direct weer rechtsaf.
  • Voor deelnemers is er een extra gelegenheid na de finish. Na ontvangst medaille en finishdrankje wordt je door een pitbox (ongeveer ter hoogte van pitbox 20) terug begeleidt naar het binnenterrein. Direct door deze Pitbox vind je schuin- naar links/rechtdoor de wc en douche voorzieningen. 
Op deze plattegrond staan deze toiletvoorzieningen nogmaals weergegeven.