De organisatie neemt uiteraard voorzorgsmaatregelen als het weer afwijkt van een "normale" temperatuur. Tussen de 15 en 20 graden houden we ons aan een normale inzet van maatregelen. Dit zijn onder andere de vaste inzet van EHBO, vaste inzet van watervoorzieningen c.q. verzorgingsposten en een normale briefing van onze medewerkers.


Uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen ook met deze temperatuur nog ontstaan. Hierbij valt te denken aan onweer, heftige regen en/of hagelbuien, stevige wind (storm) of extreme hitte. Uiteraard nemen we ook hierbij onze voorzorgsmaatregelen. Dit kan een beslissing zijn o.b.v. een risicio- analyse / afweging in samenspraak beleidsmakende- en adviserende (overheid-) instanties op dit gebied. Een voorbeeld van zo een beslissing is bijvoorbeeld om het evenement niet meer door te laten gaan vanwege de weersomstandigheden.


De organisatie zal bij extreme weersomstandigheden altijd maatregelen nemen. Een van de belangrijkste is het informeren en communiceren met deelnemers en bezoekers. Als het gaat om extremen gaat het ook om het gevoel van veiligheid, of deelname wel/niet verantwoord is en of wijziging in het programma of evenement noodzakelijk blijken.


Belangrijkste is vooral wat jij zelf kunt doen!

De organisatie zal bij extreme weersomstandigheden altijd maatregelen nemen. Een van de belangrijkste is het informeren en communiceren met deelnemers en bezoekers. Houd altijd Social media, de Website en je mailbox goed in de gaten.

Als het gaat om extremen gaat het ook om het gevoel van veiligheid, of deelname wel/niet verantwoord is en of wijziging in het programma of evenement noodzakelijk blijken.


Eigen keuze en verantwoordelijkheid?

De organisatie zet zich altijd in om een juiste afweging te maken en deelnemers en bezoekers te adviseren en te informeren. Bij extreme weersomstandigheden zijn voorspellingen, analyses en verwachtingen een ingewikkeld proces en zeker om hierin een eenduidig advies te geven. Hierin blijft het belangrijk dat je zelf ook de situatie afweegt. Dit kan zijn omdat je rekening houdt met andere scenario's, een andere risicio inschatting en de mate waarin je de deelname belangrijk(er) genoeg vindt in relatie tot de weersomstandigheden en eventuele risico's.


Eigen risico?

Ja, je hebt een eigen risico op basis van de Algemene Voorwaarden die staan vermeld op onze website (onderaan elke pagina). En ook het TT Circuit is een locatie waarvoor geldt dat je op eigen risico het TT Circuit betreedt. Uiteraard valt verwijtbaar gedrag van onze organisatie (medewerkers) daar niet onder en is de TT-Run ook verzekerd met een evenementen verzekering.

Wat moet ik doen?

Bij extreme weersomstandigheden is het meest juiste je eigen gevoel te volgen. Mogelijk vind je de reis er naartoe al vervelend met de weersomstandigheden of heb je ondanks de informatie/advies en eventuele maatregelen van de organisatie toch nog twijfels of een minder veilig gevoel. In dat geval moet je je eigen verantwoordelijkheid en gevoel altijd blijven volgen.