De alternatieve TT-Run is voor iedereen! 


Voor reguliere deelname geldt de reguliere prijsstelling die voor iedereen gelijk is. Hierin zit bijvoorbeeld al korting voor jeugd verwerkt.


Er zijn er ook heel veel sociaal- maatschappelijke organisaties die met cliënten mee doen en 'aangepast sporten' bij de alternatieve TT-Run. De organisatie heeft als doel om zoveel mogelijk van betekenis te zijn voor sociaal- maatschappelijke doelgroepen waarvoor we de kosten zeer laag houden en tot nihil nastreven. Zo kunnen we ook de TT beleving delen met doelgroepen waarbij dat vaak minder goed lukt. De noodzakelijke aanpassingen organiseren we graag vanuit ons Hart. Qua locatie (infrastructuur) is de TT-Run zeer geschikt om een geweldige dag uit op het TT Circuit te ervaren, om zelf te racen en te beleven. De reguliere inschrijvingen dragen financieel feitelijk ook een belangrijk steentje bij aan de realisatie hiervan en daarom geldt bij de TT-Run: 'Samen vooruit' en 'Start met je Hart als motor voor een gezond leven!'


Voor sociaal- maatschappelijke organisaties of deelnemers met een beperking aan de alternatieve TT-Run geldt daarom een aangepast tarief ofwel korting. 


Ben je aangesloten bij een organisatie die jou begeleidt? Bijvoorbeeld een instelling voor dagbesteding met een beperking of een fysio die begeleidt bij aangepast sporten en bewegen of welke andere instantie dan ook? Stuur dan een email en onze interne verantwoordelijke zal contact met je opnemen voor (prijs-)informatie en deelname mogelijkheden.